Tilbage til listen

#129

SEAS-NVE

Placering 2016: 106

Branche: Forsyningsselskaber


Omsætning: 3.515 mio. kr.

Omsætning - ændring: -15 procent


Driftsresultat: -1.002 mio. kr.

Resultat efter skat: 5.301 mio. kr.

Resultat efter skat - ændring: 5.123 mio. kr.


Overskudsgrad: -29 procent

Egenkapital: 14.536 mio. kr.

Balance: 27.597 mio. kr.

Egenkapitalforrentning: 45 procent

Afkastningsgrad: -4 procent

Soliditetsgrad: 53 procent


Ansatte: 888

Ansatte - ændring: 33


Regnskabsafslutning:

Note: Resultatet er positivt påvirket af en samlet avance og værdiregulering af DONG-aktier på i alt 6