Berlingske Business

Sådan vil Lizette Risgaard genskabe fagbevægelsens indflydelse

Lizette
LO-formand Lizette Risgaard mødtes forleden med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på Metalskolen i Jørlunde. Foto:

LOs formand Lizette Risgaard er i gang med at køre fagbevægelsen i stilling til et opgør med den ultraliberale og individualistiske tankegang, som hun mener har præget Danmark de seneste 15 år. Trepartsaftalen om integration af flygtninge i sidste uge var det første spæde skridt på vejen til at genvinde fortidens styrke.

Det er fredag eftermiddag. Forårssolen skinner skarpt ned over Islands Brygge og den sorte LO-bygning.

For LO-formand Lizette Risgaard er det dagen derpå, efter at hun sammen med Dansk Arbejdsgiverforening og regeringen landede den første delaftale i forårets trepartsdrøftelser. En delaftale, som skal sikre, at de tusindvis af flygtninge, der har fundet og ventes at finde vej til Danmark, hurtigst muligt kommer til at forsørge sig selv.

Billede

Den sølvgrå Skoda Superb triller langsomt op fra den underjordiske parkeringskælder foran LOs hovedkvarter. Chaufføren står ud og hjælper Lizette Risgaard med at få placeret den lille rullekuffert og plastikposer i bagagerummet, inden han kører ud i den tætte weekendtrafik med københavnere, som er på vej på påskeferie.

For Lizette Risgaard er ferien ikke begyndt endnu. Hun er på vej til Dansk Metals kursuscenter, Metalskolen, i Jørlunde nær Slangerup i det vestlige Nordsjælland for at holde oplæg på et miniakademi for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fra Dansk Metal i Roskilde og ansatte i Metals Region Sjælland.

11BUSPix-Integrafion-155121.jpg

»Det er fredag eftermiddag. Det var en hård dag i går. Jeg trænger som mange andre til weekend. Men jeg har en aftale på Jørlunde, og det er rart at komme op at møde repræsentanter for medlemmerne, få ris og ros og høre, hvad der rører sig,« siger Lizette Risgaard, der har sat sig til rette med sin håndtaske – godt fyldt med papirer – på sin faste plads på bagsædet skråt bag chaufføren.

Kontakten til manden på gulvet

At komme ud og pleje den direkte kontakt med tillidsfolk og medlemmer har altid fyldt meget for den 55-årige Lizette Risgaard, der er født i Kalundborg med en far, der var jord- og betonarbejder, og en mor, der blandt andet var rengøringsassistent og kontormedarbejder. Lizette Risgaard blev uddannet kontorassistent og arbejdede en årrække i sekretærjob i forskellige fagforeninger. I 2000 blev hun valgt til formand for HK/Service København og begyndte en karriere som fuldtids fagforeningskvinde.

Selv om hun er rykket op i graderne, har hun bevaret den tætte kontakt til baglandet, og det er én af forklaringerne på, hvorfor hun for fem måneder siden vandt en overbevisende sejr som første kvindelige LO-formand, selv om ikke alle i LO-toppen syntes, det var en god idé.

Oplægget for Metal-folkene i Jørlunde er ment som en slags status på Lizette Risgaards planer for LO, når det gælder medlemssituationen og det forestående tætte samarbejde med akademikere, finansfolk og offentligt ansatte i FTF. LO-formanden gør sig dog ingen illusioner. Hun er godt klar over, at det nok især bliver trepartsforhandlingerne og aftalen om integration af flygtninge, som kommer til at fylde på mødet.

21BUSSabhana-side-3-180915.jpg

»Man skal ikke tro, at de bare siger: »Nej, hvor vi synes, det er godt.« Blandt tillidsfolk og medlemmer er der den samme bekymring, som mange andre har, nemlig om danskerne nu skal kæmpe om jobbene med flygtninge på forskellige integrationsordninger, som vil skubbe danskerne bagest i køen,« siger Lizette Risgaard.

Integrationsuddannelsen i intern modvind

Den væsentligste nyskabelse i trepartsaftalen om integration af flygtninge er oprettelsen af en såkaldt integrationsgrunduddannelse, IGU, hvor flygtninge indgår i et uddannelsesforløb på op til to år, hvor de dels skal på skolebænken i 20 uger, dels skal arbejde i en virksomhed til den overenskomstbestemte løn for elever, der følger erhvervsgrunduddannelsen, EGU. Lønnen varierer fra område til område fra 50 kr., som ligger langt under mindstelønnen, og op til 120 kr. i timen.

IGU er LO og Dansk Arbejdsgiverforenings løsning til at tage brodden ud af diskussionen om indslusningsløn, som ellers blev ved med at trænge sig på op til og under forhandlingerne.

»Vi har fra dag et sagt, at vi ikke vil være med til indslusningsløn, fordi det underløber overenskomstsystemet. I fælleskab fik vi sat os sammen med arbejdsgiverne og fandt en løsning, der sikrer, at det stadig er overenskomstparterne, der har fat i det her,« siger Lizette Risgaard.

Forsker: Opsving kan skaffe job til flygtninge

At bevæge sig ind på et spor, hvor man forsøger at give små indrømmelser til de politikere, der taler varmt for indslusningsløn, sker for ikke at risikere at sætte sig uden for indflydelse. Det har bestemt ikke været en ufarlig færd for Lizette Risgaard, men nødvendig, hvis hendes langsigtede mission skal lykkes. I det store billede er aftalen om integration nemlig kun det første lille skridt til at genopbygge fagbevægelsens position som en stemme, politikerne lytter til og ikke kan komme uden om, når de skal træffe de store beslutninger om job og vækst i Danmark.

Fagbevægelsen skal igen have indflydelse

Står det til Lizette Risgaard, skal fagbevægelsen igen, som det ligger i ordet, kunne skabe en bevægelse, ikke kun politisk, men også holdningsmæssigt som en modvægt til ultraliberale holdninge og individualisme. For først når danskerne kan se og høre fagbevægelsen og oplever, at fagbevægelsen har holdninger til vigtige samfundsspørgsmål og udfordringer, og tager ansvar og skaber resultater, som påvirker danskernes hverdag ude på arbejdspladserne, vil fagbevægelsen genvinde sin styrke og stoppe den kraftige tilbagegang i medlemstallet, som er sket de seneste ti år.

Det er derfor helt afgørende, at få en aftale om integration af flygtninge på plads, og at få landet endnu en aftale om flere praktikpladser til lærlinge og opkvalificering og efteruddannelse af både ledige og danskere i arbejde, så de ikke bliver overhalet af flygtninge og udenlandsk arbejdskraft.

lizette

Så afgørende, at Lizette Risgaard er klar til at tage de skrammer og magtkampe, der er nødvendige for at få resultaterne på plads.

»Det har jeg bevist, at jeg er parat til de sidste mange år,« siger Lizette Risgaard med henvisning til de ret heftige magtkampe, hun har gennemlevet på vej til toppen af LO.

Historien er velkendt. Da hun i 2007 blev valgt til næstformand i LO, aftvang hun formanden Harald Børsting et løfte om, at hun skulle tage sig af arbejdsmarkedspolitikken i landsorganisationen, og at hun skulle i lære som kommende formand. Men Harald Børsting løb fra aftalen, og en række kræfter i fagbevægelsen gjorde, hvad de kunne for at undgå, at hun blev genvalgt til næstformand i 2011. Da det alligevel lykkedes, gjorde Børsting og hans støtter, hvad de kunne for at holde hende uden for indflydelse frem til formandsvalget i oktober sidste år.

»Men hvis medlemmerne og dem, jeg er sammen med, bakker op og synes, det er den rigtige vej, vi går, så er jeg svær at vælte. Jeg synes, vi rykker og flytter os. Og det skal vi. For jeg kan næsten ikke tænke den tanke, at vi ikke var parate til at gå ind i det rum og tage ansvar. Så vil andre jo sidde og sige, at vi er ligegyldige og træffe beslutningerne alligevel. Det ville skabe rum for det ønske, som nogle partier har, om at man kan vende de mennesker, der flygter fra krig og ødelæggelse, om og sende dem ud på en øde ø. Det menneskesyn kan vi jo ikke have. Vi er et dansk folk, som altid har taget ansvar og hjulpet hinanden,« siger Lizette Risgaard, der afviser, at hun har måttet bruge hårdtslående argumenter for at banke de mere skeptiske fagforeningsbosser på plads i integrationsforhandlingerne.

Tæt på skibbrud

Det er dog ikke svært at finde kilder internt i LO-kredsen, der mod anonymitet kan fortælle, at tilblivelsen af integrationsgrunduddannelsen var mere dramatisk end som så og tæt på at blive tabt på gulvet i ugen før, den endelige trepartsaftale blev indgået.

Lizette Risgaard havde nemlig været lige lovlig hurtig til at sende den aftale, hun havde forhandlet på plads med DA, over til Beskæftigelsesministeriet. Det gav ballade i det forhandlingsudvalg, LO-formanden har udpeget, og som ud over hende selv og en af de to LO-næstformand består af formændene for Dansk Metal, HK, FOA og 3F. Forbundsformændene var ikke tilfredse med aftalen, som, de mente, havde flere mangler, f.eks. spørgsmålet om, hvad der skulle ske rent fagretligt, hvis der opstod uenighed om ansættelsen af integrationselever.

dd

Det lykkedes ikke Lizette Risgaard at overbevise de noget ophidsede formænd om, at aftalen med DA rent faktisk tog højde for de spørgsmål, de havde. Derfor måtte hun tilbage til arbejdsgiverne for at få skrevet det, hun mente, hun allerede havde forhandlet på plads, ned i et tillæg, et såkaldt forståelsespapir.

En enkelt forbundsformand, Dennis Kristensen fra FOA, stemte nej. Det var ifølge Lizette Risgaard forventet. Dennis Kristensen har hele vejen igennem været imod forslaget om en integrationsuddannelse og parallelt med, at han sad i forhandlingsudvalget udarbejdet sit helt eget forslag til en løsning, som først kom til alles kendskab, da det blev sendt til medierne.

Lizette Risgaard havde helst set, at uenighederne var blevet inden for LO-husets fire vægge.

»Jeg har mest respekt, hvis man diskuterer med hinanden og holder det dér,« siger hun.

Den vigtige aftale

For Lizette Risgaard har det været vigtigt at finde en løsning, hvor det eksisterende parts- og aftalesystem bliver holdt i hævd, og sikre, at politikerne ikke indfører indslusningsløn ved lov.

lizette risgaard

»Det ville være gift for os som parter. Desværre kan jeg konstatere, at flere åbenbart har en interesse i at få det til at fremstå, som om der er handlet i blinde. Intet kunne være mere forkert. Alle har været en del af det her. Der er ikke forhandlet en aftale hjem, som ingen kendte noget til, vi havde drøftet muligheder, ønsker, krav. Fem ud af seks i forhandlingsudvalget har sagt ja til integrationsuddannelsen, og jeg kan konstatere, at vi nu har en trepartsaftale,« siger Lizette Ris-gaard, der ikke har lyst til at gå yderligere ind i polemikken.

Hun skal videre. Der er rigeligt med udfordringer at tage fat på, hvis hendes mission skal lykkes.

Samme dag, som vi sidder i Skodaen på vej til Jørlunde, har der f.eks. været demonstrationer mod taxiselskabet Uber foran Hotel Hilton ved Københavns Lufthavn. Taxichauffører i 3F er rasende over, at Uber og de chauffører, der er koblet til selskabets IT-platform, ifølge dem ikke overholder den gældende taxilovgivning.

Deleøkonomien er gift for fagbevægelsen

Platformsøkonomien er én af de helt store udfordringer for fagforeningen, fordi den bryder med rammerne for, hvordan arbejdet er organiseret, og fordi en virksomhed som Uber ifølge Lizette Risgaard er »knaldhamrende ulovlig«.

»Ud over udfordringen med at få overenskomster alle steder, rystes samfundsordenen af forskellige årsager. Uligheden stiger, der skal kæmpes for solidariteten, og vi har alle sammen en kæmpe oplysningsopgave over for unge, forældre og bedsteforældre med at få fortalt, hvordan vores samfund hænger sammen. Løn og arbejdsvilkår handler ikke kun om, at du er dygtig. Nogle før os har skabt rammerne for det, og det er ikke en naturlov, at vi kan fastholde det. Det er vigtigt at tage stilling til, hvilket samfund vi vil være en del af,« siger Lizette Risgaard.

Torsdag: Uber

Uden for bilruden er storbyen afløst af landlig, nordsjællandsk idyl. Vi er ved at være fremme ved Metalskolen i Jørlunde.

»Der er mange ting, fagbevægelsen skal have synspunkter om og blive tydeligere omkring i fremtiden. Men Rom blev ikke bygget på én dag. Vi kan hverken ændre vores image eller den individualisme og opfattelsen af, at enhver er sin egen lykkes smed, som har været italesat de seneste 15 år, siden Anders Fogh blev statsminister i 2001, her og nu. Men det skal ændres, og vi er i gang,« siger Lizette Risgaard.

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kun kommenteres og debateres med et log ind til Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

Danske pensionsselskaber kan lige nu fortælle om afkast, der ligger og svinger i størrelsesordenen 0-3 pct. Det er langt fra sidste års to-cifrede gevinster, men der er en gode forklaringer på, at afk...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen