Del : SMS
Berlingske Business

Det sværeste ved at få Apple til Viborg var....at holde mund

apple
Overskrift
Holdet der fik Apple til Viborg - 1. Niels Eriksen, 2. Dorthe Sørensen, 3. Kåre Jørgensen, 4. Torsten Nielsen, 5. Marianne Thingholm, 6. Kristian Brøns Nielsen, 7. Rasmus Trangbæk Kjærsgaard, 8. Jørgen Jørgensen, 9. Bente Egebæk Andersen, 10. Lasse Jacobsen, 11. Per Christensen, 12. Peter Vestergaard, 13. Henrik Holmskov, 14. Karl Johan Legaard Jensen Til BM Business Søndag Foto:
 

Ufattelig meget skulle falde på plads, før Apple valgte Viborg Kommune som hjemsted for et gigantisk datacenter. Det hele kunne falde til jorden, hvis det slap ud, at Apple var på vej. Hemmelighedsklausulen var faktisk den største udfordring for tovholderen og teamet, der fik Apple til Viborg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mandag 23. februar var byrådet i Viborg Kommune indkaldt til et orienteringsmøde kl. 9.

Højst usædvanligt havde borgmester Torsten Nielsen ikke sendt nogen dagsorden ud sammen med indkaldelsen. Det var der flere byrådsmedlemmer, der havde undret sig over, siden de havde set mødeindkaldelsen fra sent fredag eftermiddag. I sig selv et påfaldende tidspunkt at udsende en indkaldelse til byrådsmøde.

Danfoss

Mystikken blev ikke mindre, da byrådsmedlemmerne indfandt sig i et mødelokale på femte sal i Viborg Rådhus. I mødelokalet var der også ukendte gæster. Blandt andet to herrer i jakkesæt. Det skulle senere vise sig, at det var to repræsentanter fra Apple. Samtidig stod der påfaldende mange chefer fra forskellige afdelinger bagest i mødelokalet.

Salen summede af undren og forventning. Borgmesteren kunne ikke umiddelbart tage hul på mødet. Han ventede på et tegn, så han kunne indlede mødet, men det lod vente på sig. Borgmesteren søgte hele tiden øjenkontakt med kommunikationschef Marianne Thingholm, som havde øjnene naglet til sin telefon for at se, hvornår det var officielt fra Apples side. Men nyheden lod vente på sig. Andre kommunale chefer i mødelokalet begyndte febrilsk at lede efter nyheden på alle mulige hjemmesider. Pludselig blev der sendt nik og opadvendte tommelfingre til borgmesteren.

Det var signalet om, at Apple havde sendt sin pressemeddelelse ud, og borgmesteren kunne indlede mødet med at fortælle, at Apple ville investere mere end seks milliarder kr. i et datacenter i Viborg Kommune.

Apple strøm

Offentliggørelsen af nyheden var nøje koordineret med Apple, men borgmesteren skulle være 100 procent sikker på, at Apple havde sendt sin meddelelse ud, før han selv turde annoncere nyheden for de måbende byrådsmedlemmer.

Selv om to mand fra Apple var rejst hele vejen fra Californien til Viborg for at kunne deltage præsentationen af nyheden og allerede var til stede i lokalet, ville borgmesteren have det sort på vidt, at Apple havde meldt det ud.

Lige fra projektets start havde Apple betonet, at hvis det slap ud, at Apple undersøgte muligheden for at etablere sig i kommunen, så ville Viborg Kommune have diskvalificeret sig selv.

Så dybt sad det i borgmester Torsten Nielsen efter tre års arbejde med at få Apple til kommunen, at det hele kunne falde til jorden på et sekund, hvis det slap ud. Det hele kunne være spildt. Viborg Kommune kunne være gået glip af en mulighed af erhvervs-historiske dimensioner.
Sådan var det gået for nogle af de konkurrerende placeringer ude i Europa, som var røget ud af kandidatfeltet undervejs, fordi nogen havde talt over sig. Det måtte ikke ske i Viborg.

Hemmeligholdelsen af Apples identitet var altafgørende for at nå hele vejen frem til målstregen – uanset at nok så mange tekniske, juridiske og praktiske ting også skulle afklares og falde på plads undervejs.

Derfor var der i en lang periode kun tre personer i Viborg Kommune, der overhovedet vidste, at det var Apple, som kommunen brugte så megen krudt på.

Ud over borgmesteren var det kommunaldirektør Lasse Jacobsen og erhvervs- og udviklingschef Kristian Brøns Nielsen, som har været tovholder på projektet fra første færd.

25BUSapplepix.jpg

Resten af den 13-mand store følgegruppe af chefer og menige medarbejdere blev holdt i uvidenhed. På følgegruppens møder blev Apple konsekvent omtalt som kunden, og hvis nogen i den absolutte inderkreds var på nippet til at sige det forbudte A-ord, var Kristian Brøns Nielsen over dem.
»Så var jeg der med løftet finger og sagde holdt!« siger Kristian Brøns Nielsen.

Som tovholder på projektet fra dag ét var han nidkært opmærksom på nødvendigheden af, at det blev holdt hemmeligt. Han var i øvrigt den første i Viborg Kommune til at få at vide, at der var tale om Apple. På det tidspunkt havde han arbejdet på projektet i et års tid med Invest in Denmark som forbindelsesled mellem Apple og Viborg Kommune uden at vide, hvilken virksomhed der stod i kulissen.

Selv følgegruppens møder var der lagt røgslør ud over. Møderne i »Den Store Gruppe«, som følgegruppen ofte blev kaldt, blev lagt ind i den store fælles mødekalender som et GDCV-møde. Så vidste medlemmerne af følgegruppen, at mødet handlede om den ukendte udenlandske virksomhed, der havde Viborg i kikkerten. Alle andre med adgang til mødekalenderen kunne blot fundere lidt over, hvad den kryptiske, men intetsigende bogstavkombination mon dækkede over.

Kristian Brøns Nielsen vil nu gerne røbe, at bogstaverne står for Green Data Center Viborg.

25BUSApple-Datacenter.jpg

Undervejs i processen har medarbejdere med mange forskellige kompetencer været involveret i kortere eller længere perioder for at finde svar og løsninger på Apples krav, men alle fik blot det minimum af oplysninger, der skulle til for, at de kunne løse lige netop den opgave, de blev stillet.
En forholdsregel, der også blev taget af hensyn til hemmelighedsfaktoren, fortæller planchef i Viborg Kommune Karl Johan Legaard, som selv har været med i projektet lige fra første færd.

Utallige er de møder, han har deltaget i. Både i følgegruppen, med eksterne parter, men også i sin egen afdeling, hvor fire medarbejdere sekunderet af medarbejdere fra andre afdelinger gennem tre år har leveret tegninger, stået for undersøgelser og besvaret henvendelser uden at vide, hvem der stod i kulissen. Enkelte vidste, at det handlede om et datacenter, men uden at vide hvor stort det var.

Selv om Karl Johan Legaard var en af nøglepersonerne i projektet i alle tre år, hørte han selv først om Apple få uger før, nyheden blevet annonceret. Men han havde da haft sine anelser, da han jo var chef for den afdeling, der stod for at skulle lokalisere egnede arealer med let adgang til store mængder strøm, og hvor et temmelig stort datacenter kunne ligge. Fuldt udbygget kan datacentret nå op på et samlet areal på 190.000 kvm.

»Jeg kunne jo godt regne ud, at når det var så stort et areal, så var der tale om en meget stor spiller. Det kunne være Google, Apple eller Facebook,« siger Karl Johan Legaard.

pix-APPLE-LOGO

Muligheden for, at et datacenter kunne blive opført i Viborg Kommune, opstod for tre år siden i en dialog mellem Ditte Veise fra det statslige Invest in Denmark og Kristian Brøns Nielsen, erhvervs- og udviklingschef i Viborg Kommune.

I de tre år er projektet skredet gradvist frem, men der har også været døde perioder, hvor man på rådhuset i Viborg tænkte, at det hele nok var gået i sig selv.

Men pludselig fik det liv igen, når der kom en forespørgsel eller et krav fra Apple, og så blev der arbejdet for fuld kraft. Henvendelserne fra Apple fik høj prioritet. Tovholderen Kristian Brøns Nielsen ville gerne signalere, at Viborg Kommune kunne levere varen.

I forvaltningen, men også fra de eksterne parters side, gjorde man alt for at kunne levere svar fra dag til dag. Det gjaldt både, når der kom henvendelser fra Apples hovedkontor i Silicon Valley, men også, når der var besøg fra Apple i Viborg.

»Vi leverede svarene. Ikke næste gang de kom, men næste dags morgen. Det har været vigtigt, at alle – uanset om det var interne eller eksterne – var enige om at sige, at vi skal levere svaret i morgen, og så arbejder vi, indtil vi har svaret,« siger erhvervs- og udviklingschef Kristian Brøns Nielsen.

pix-Norsk vandfald

Af samme grund har han på grund af tidsforskellen til Californien, hvor Apple har hovedkontor og Invest in Denmark har en afdeling, tilbragt masser af nattetimer med at tale i telefon.

»Så kunne jeg sidst på natten skrive til vores medarbejdere, som leverede svaret, når de kom på arbejde, mens de sov i USA, og så havde de svaret, når de vågnede,« siger Kristian Brøns Nielsen.

Fra kommunens side har man også været stærk fokuseret på, at Apple skulle have oplevelsen af, at de i Viborg Kommune fik én samlet pakke, fortæller kommunaldirektør Lasse Jacobsen

»Der er rigtig mange interessenter, som har været samlet både virtuelt og fysisk i den her proces, så Apple ikke skulle løbe rundt og selv at finde oplysninger. Alle har spillet sammen. Mange har ikke engang anet, hvad det skulle bruges til, og det gør det bare endnu mere fantastisk, at det har kunnet lade sig gøre,« siger Lasse Jacobsen.

Apples krav, spørgsmål og ønsker har været mange. Intet har været overladt til tilfældighederne. Alt er blevet tjekket og dobbelttjekket under en due diligence i efteråret. Selv risikoen for oversvømmelse af marken inde midt i Jylland som følge af vandstigninger i verdenshavene er blevet undersøgt.
Der har ikke fra begyndelsen ligget en oversigt over alt det, der skulle findes svar eller løsninger på. Henvendelserne er kommet drypvis.

»Når ét var afklaret, så kom det næste, vi skulle finde en afklaring på, så vi er trådt et trin op ad videnstigen for hvert krav, der skulle afklares,« siger planchef Karl Johan Legaard.

Karup Lufthavn

Sidste sommer begyndte man i Viborg Kommune for alvor at tro på, at det ville lykkes. Med meget kort varsel fik Kristian Brøns Nielsen besked om, at Apple ville komme på besøg sammen med nogle rådgivere.

»Nu går vi efter Danmark,« lød beskeden fra Apple.

Det var i juli måned og dermed lige midt i de planlagte sommerferier. Besøget gik ud over både planchefens og erhvervs- og udviklingschefens ferier.
Besøgene fra Apple var hver gang omgærdet af meget hemmelighedskræmmeri. Der var stadig kun tre mand i kommunen, der overhovedet vidste, at det var Apple, der kom på besøg. Planchef Karl Johan Legaard mødte også folkene fra Apple uden at vide, hvilken virksomhed de kom fra.

»Da de kom, kunne man godt fornemme, at nu var det ved at blive seriøst, men stadig vidste vi ikke, hvem det var. Det var lidt specielt, for de præsenterede sig kun med fornavn,« siger Karl Johan Legaard.

Sådan var det også, når folkene fra Apple var på besøg hos eksterne parter som direktøren for det kommunale forsyningsselskab Energi Viborg, Christian Hagelskjær. Eller da Apple var hos Grundfos for at se, hvordan pumpevirksomheden og Bjerringbro Varmeværk har fundet sammen om en investering i en energicentral, som sender overskudsvarme fra pumpevirksomheden ud som fjernvarme til Bjerringbro by via store varmepumper.
For Apple har det været et ønske, at overskudsvarmen fra det enorme datacenter kunne udnyttes af det lokale fjernvarmeværk. Hvordan det i praksis skal lade sig gøre, og hvem der skal foretage de nødvendige investeringer, er endnu uafklaret, men allerede i slutningen af måneden kommer Apple igen til Viborg for at drøfte de forskellige muligheder på møder med blandt andre adm. direktør Christian Hagelskjær, Energi Viborg.

24BUSApple-Datacenter.jpg

For et halvt år siden gik projektet med at få Apple til Viborg ind i en intensiv fase. Projektet var ved at materialisere sig. Følgegruppen mødtes fast to gange om ugen, og kredsen med viden om, at det var Apple, blev udvidet en smule.

Sideløbende var der særskilte møder med eksterne parter som Energinet.dk, der skal levere strømmen og Aarhus Universitet, hvis forskningscenter Foulum bliver nærmeste nabo til Apple. Centret er Europas største inden for forskning i grøn energi, hvilket også var et parameter i Apples valg af Viborg.

Det treårige forløb har krævet mange ressourcer fra kommunens side, og de kommunale chefer har måttet prioritere i det skjulte, fordi projektet skulle holdes hemmeligt.

»Det var specielt i så lang tid ikke at orientere byrådet, som er min arbejdsgiver, om noget så langvarigt og stort. Her har vi været ude at tage chancer og bruge ressourcer, som vi ikke havde nogen beslutning om, at vi skulle bruge, men det var selvfølgelig efter aftale med borgmesteren,« siger kommunaldirektør Lasse Jacobsen.

Men Apple var også en særlig kunde. Og en stor kunde. Kommunens planchef mener dog ikke, at Apple har fået bedre service, end de lokale virksomheder får.

»Apple har ikke fået bedre service, men de har stillet større krav, og de krav har vi så honoreret,« siger Karl Johan Legaard.

Apple mark

Nu er katten ude af sækken, men angsten for, at det skulle være sluppet ud i utide, sidder stadig i kroppen på dem alle.

»Det var nærmest surrealistisk, at Apple måske var på vej til Viborg. Den helt store ængstelse for os alle var, at det skulle slippe ud, fordi det har været betonet så kraftigt i hele processen, at det måtte det ikke. Det har vi levet med hele vejen, men de sidste 14 dage var et mareridt, indtil den store forløsning om mandagen,« siger kommunaldirektør Lasse Jacobsen.

Selv om de nu gerne må sige A-ordet højt, falder det dem ikke naturligt.

»Vi øver os stadig i at sige Apple. Jeg kommer stadig til at sige kunden ind imellem, fordi det var så vigtigt, at det ikke slap ud,« siger planchef Karl Johan Legaard.

Og hvordan fejrer man mon sådan en begivenhed på rådhuset i Viborg. Planchefen griner lidt.

»Vi spiste æblekage på borgmesterens kontor, men selvfølgelig har vi fejret det rigtigt efterfølgende, også rundt om i de forskellige afdelinger,« siger Karl Johan Legaard.

Og hvad med de to herrer fra Apple, var de mon med til at spise æblekage på borgmesterkontoret?

»Nej, de tog afsted umiddelbart efter byrådsmødet, for de har jo en tilsvarende investering i Irland. De skulle direkte til Irland,« siger Karl Johan Legaard.

Morten Wagner

0 Kommentarer

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Afkastene i Sampensions markedsrenteprodukt 3 i 1 Livspension har været ganske pæne og landede i 2016 på 8,4 % for en 45-årig kunde med moderat risiko. Dermed placerer Sampension sig foran mange konkurrenter på årets afkast.

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen