BrandView : DFDS Seaways
Sponseret indhold Hvad er BrandView?
X

Gør dine medarbejdere til superhelte

En vellykket event gør medarbejdere til superhelte, mens den står på. Og til en værdifuld medspiller og ambassadør for virksomheden. Derfor skal formål og mål være klart defineret og detaljerne være i orden, og om man vil det eller ej, så betyder lokation, gastronomi og de sociale elementer lige så meget som det faglige.

En medarbejderevent er et af de vigtigste værktøjer for ledelsen til at vise sit engagement i medarbejderne og vise, at man er glad for dem og anerkender deres indsats. Det er en af de begivenheder, der er med til at brande virksomheden indadtil og udadtil. Medarbejderudvikling er uomtvistelig afgørende for arbejdsgiver som arbejdstager og medarbejderevents skaber i høj grad grundlaget for, at medarbejderne fortsat deltager aktivt i udviklingen af den daglige forretning og virksomheden.

Der er derfor masser af beslutninger, der skal tages, når man som ledelse planlægger en event for medarbejderne. Ledelsen har med rette en forventning om, at en investering er forbundet med at få et vist afkast tilbage. Uanset om eventen er båret af et fagligt ønske eller socialt - eller en kombination - så skal de investerede ressourcer skabe en merværdi for virksomheden. Det gælder også, når man afholder et medarbejderarrangement.

Nogle virksomheder vægter det faglige højest. Andre vægter det sociale. Men uanset om arrangementet er fagligt funderet eller primært socialt begrundet, så er det i detaljen, at forskellen på et rimeligt medarbejderarrangement og et ekstremt godt arrangement skal findes.

Det kan siges meget simpelt: Et vellykket medarbejderarrangement - eller -event - sørger for, at medarbejderne føler sig som virksomhedens superhelte. En vellykket event gør, at hver enkelt medarbejder får en oplevelse ud over det sædvanlige, føler sig hørt, bliver inddraget og bliver klogere på, hvordan de kan hjælpe virksomheden med at performe endnu bedre i det kommende år.

Hos DFDS Seaways har vi identificeret en række elementer, der er med til at gøre en medarbejderevent til en succes for både virksomhed og medarbejdere. Det første er lokationen. En lokation skal have det, vi kalder X Factor. Den skal gøre indtryk på medarbejderne, så de husker eventen. Samtidig skal der på lokationen være mulighed for både faglige og sociale aktiviteter. Der skal være tid og rum for at være sammen med kolleger under andre mere uformelle rammer. Det er meget ofte i disse faglige “pauser”, at sammenholdet skabes og de kreative tanker opstår. Der skal være mulighed for teambuilding. Alt sammen i meget umiddelbar nærhed af lokationen. Og så er det vores erfaring igennem vores Netværkscruises, at den intensitet, der skabes ved, at alting foregår inden for nogle givne rammer, er med til at skabe både en faglig dynamik og en stærk social stemning, der styrker effekten af en medarbejderevent.

Medarbejderne får fantastiske oplevelser sammen, der er med til at styrke sammenholdet og samarbejdet, hvilket er med til at skabe mere effektive teams. Medarbejderne får ekstra energi, mere motivation og større tilfredshed. De bliver virksomhedens superhelte - og det kan aflæses på bundlinjen.

Læs dagens Berlingske Business

Markedet lige nu